Nabór wrzesień 2020 Drukuj

 2 - LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Jeżeli ukończyłeś szkołę branżową I stopnia lub Zasadniczą Szkołę Zawodową w ciągu ostatnich 5 lat (nauka rozpoczęta w roku szkolnym 2012/2013), to możesz kontynuować kwalifikację z poprzedniej szkoły.

Po ukończeniu 2-letniej szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Najważniejszym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego, ucząc się w szkole branżowej II stopnia, uczeń nie zdaje na maturze egzaminu z przedmiotu dodatkowego i ma możliwość rozpoczęcia nauki na studiach wyższych.

4-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Osoby dorosłe zapraszamy do kontynuowania nauki w szkołach dla dorosłych (4 letnie LO dla dorosłych) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Szeroki wybór kwalifikacyjnych kursów zawodowych na poziomie zawodowym oraz technikalnym – 1 rok lub 2 lata

m.in.

sprzedawca, fryzjer, florysta , opiekun medyczny, elektryk, mechanik, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, rolnik

m.in.

Technik administracji, Technik archiwista, Technik usług kosmetycznych, Technik pojazdów samochodowych, Technik Informatyk, Technik mechanik, Technik spawalnictwa, Technik budownictwa, Technik handlowiec, Technik rachunkowości, Technik ekonomista, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik robót wykończeniowych w budownictwie, Technik spedytor