CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Studium BHP (1,5-roczne)
Studium BHP PDF Drukuj Email

STUDIUM BHP

  Charakterystyka zawodu technik bhp

Kształcenie pozwala na zdobycie umiejętności umożliwiającej poznanie zagadnień z zakresu ergonomii, psychologii pracy, ekonomiki pracy, technicznego bezpieczeństwa, prawa, analizy i oceny zagrożeń.

Technik bhp przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Bada przyczyny wypadków w pracy, prowadzi rejestr dokumentów powypadkowych i chorób zawodowych. Wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracownika.

Praca w zawodzie technik bhp

            Absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie w małych i średnich podmiotach gospodarczych o różnorakiej działalności.

Program nauczania w zawodzie technik obejmuje następujące przedmioty:

 

  • podstawy prawa pracy
  • techniczne bezpieczeństwo pracy
  • ocena ryzyka zawodowego
  • język obcy zawodowy
  • ergonomia w procesie pracy
  • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
  • zagrożenia w środowisku pracy
  • zarządzanie systemami bhp

Czas trwania nauki:     1,5 roku (3 semestry)

           Bezpłatna nauka!!!

 

                                                 Zapisz się już dziś!

 

                                                             ZADZWOŃ tel. 43 822 10 12

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2020 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz