Szkoła branżowa II st. Drukuj

2 - LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Jeżeli ukończyłeś szkołę branżową I stopnia lub Zasadniczą Szkołę Zawodową w ciągu ostatnich 5 lat (nauka rozpoczęta w roku szkolnym 2012/2013), to możesz kontynuować kwalifikację z poprzedniej szkoły.

Po ukończeniu 2-letniej szkole branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Najważniejszym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego, ucząc się w szkole branżowej II stopnia, uczeń nie zdaje na maturze egzaminu z przedmiotu dodatkowego i ma możliwość rozpoczęcia nauki na studiach wyższych.

Kwalifikacje ze szkoły I i II stopnia muszą być spójne