CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU ul. Leszka Czarnego 2

                            cezsieradz.com.pl

Strona główna > Technik architektury krajobrazu
Technik architektury krajobrazu PDF Drukuj Email

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;

2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;

3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;

4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 

Proponujemy kwalifikację:

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

Słuchacz:

1) określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;

2) określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;

3) dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;

4) wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;

5) dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;

6) ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;

7) przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;

8) przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;

9) przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.

2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Słuchacz:

1) charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;

2) przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;

3) przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;

4) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu;

5) opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;

6) projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;

7) planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;

8) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;

9) planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;

10) dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;

11) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;

12) przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;

13) wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;

14) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;

15) dobiera metody nawadniania roślin;

16) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;

17) projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

Copyright © 2019 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz