Technik rachunkowości Drukuj

Masz ukończone 18 lat? Chcesz pracować w księgowości?

Sam prowadzić ewidencję księgową?

zapisz się na BEZPŁATNE kursy kwalifikacyjne:

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, a w tym:

 

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

 

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości, w tym:

 

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 • wyceniania składników aktywów i pasywów;
 • ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie analizy finansowej

 

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i EKA.07. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom zawodowy technik rachunkowości a po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji ABE.35. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej dyplom w zawodzie technik ekonomista.

Tylko u nas część zajęć teoretycznych w formie on-line (e-learning)