CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Technik agrobiznezu
Technik agrobiznesu PDF Drukuj Email

 

Specjalna oferta dla rolników i nie tylko:

Chcesz się ubiegać o 100 000 zł pomocy z ARiMR z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

Nie posiadasz wykształcenia rolniczego?

W KRÓTKIM CZASIE

MOŻESZ JE ZDOBYĆ TYLKO W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

w SIERADZU

TECHNIK AGROBIZNESU

  • RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.
  • RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny program łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi obecnie są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne. W czasie nauki uczniowie poznają produkcję rolniczą (roślinną i zwierzęcą), uczą się wyboru właściwej z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej i uwarunkowań prawnych. Uczą się wypełniania podstawowych dokumentów związanych prowadzeniem działalności gospodarczych i uzyskiwania dopłat do tej produkcji z funduszy Unijnych.

Zajęcia zawodowe 


Kształcenie zawodowe obejmuje między innymi przedmioty: produkcja i pozyskiwanie surowców, marketing w agrobiznesie, przedsiębiorczość, rachunkowość, przetwórstwo spożywcze, wybrane zagadnienia z psychologii, technikę biurową i komputerową, wybrane zagadnienia prawne, zarządzanie firmą. 


Perspektywa 

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych, albo do podjęcia pracy w:

  • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
  • firmach handlowych
  • urzędach administracji samorządowej

Tylko u nas część zajęć teoretycznych w formie on-line (e-learning)

 

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2021 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz