CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Tysiąclecia 3   tel: 691 447 665facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Co to jest kurs kwalifikacyjny
Co to jest kurs kwalifikacyjny PDF Drukuj Email

Nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA!

Co to jest kurs kwalifikacyjny?

Z dniem 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kursy kwalifikacyjne są najprostszą drogą do zdobycia tytułu technika.

Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych - do tej pory zawód można było zdobyć na studium policealnym - teraz na kursie kwalifikacyjnym (niektóre zawody nadal będzie można zdobyć w studium policealnym). Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Na wybrany kurs kwalifikacyjny może uczęszczać każda pełnoletnia osoba (ukończone 18 lat), bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Nauka w danym zawodzie składa się najczęściej z trzech poziomów czyli kursów kwalifikacyjnych - odpowiednio K1, K2, K3. Każdy poziom (kurs kwalifikacyjny) będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać  tytuł technika.

Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

Dyplom technika - potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

  • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Osoba, która nie ma wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Natomiast jeśli słuchacz będzie potrzebował tylko wybraną kwalifikację w zawodzie, to nie musi przerabiać całego programu technika. Od teraz można skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.

Po ukończeniu danej kwalifikacji słuchacz otrzymuje - zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowegopotwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

 

Przykład dotyczy nauki w zawodzie technika informatyka 

Zawód technik informatyk podzielono na 3 kwalifikacje (specjalności):

  • K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • K2 – Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
  • K3 – Tworzenie i administracja stron internetowych i baz

Osoba zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jeden, dwa lub trzy kursy i uzyskać zaświadczenia o posiadaniu odpowiednio jednej, dwóch kwalifikacji lub skończyć wszystkie trzy kursy i uzyskać tytuł technika informatyka.

Nauka na kursach kwalifikacyjnych będzie odbywała się podczas roku szkolnego.

Słuchacz ma do wyboru 2 warianty - deklarujemy przy składaniu dokumentów:

  • 1 dzień/2 dni powszednie w tygodniu

  • piątek i sobota

Nauka jest BEZPŁATNA! WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY.

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Copyright © 2024 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz