Krawiec Drukuj

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta;

2) dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

4) wykonywania wyrobów odzieżowych;

5) świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

zakres nauczania