Oferta dla absolwentów ZSZ (3-lata) Drukuj

Liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych po szkole zawodowej

Absolwenci po zasadniczej szkole zawodowej są przyjmowani do klasy drugiej liceum. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i obejmuje język polski, język obcy, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, matematykę, fizykę, biologię, chemię oraz elementy informatyki. Po ukończeniu nauki możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

Zapraszamy do zapisania się jednocześnie na któryś kurs kwalifikacyjny ponieważ można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika.