4-letnie Liceum Ogólnokształcące Drukuj

Liceum

Liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych po szkole podstawowej i gimnazjum

Nauka trwa cztery lata (8 semestrów) i obejmuje język polski, język obcy, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, matematykę, fizykę, biologię, chemię oraz elementy informatyki. Po ukończeniu nauki możliwość zdawania egzaminu maturalnego.
Zapraszamy do zapisania się jednocześnie na któryś kurs kwalifikacyjny ponieważ można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika.

 

ZADZWOŃ tel. 43 822 10 12