Uniwerytetu III Wieku Drukuj

Strona Uniwesytetu Trzeciego Wieku prowadzona jest przez studentów SUTW pod adresem:

www.sutwsieradz.pl

 

słuchacze SUTW chcą online pomagać uczniom w nauce

link

 

Informacje o Uniwersytecie

Sieradzki Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu Uchwałą NR XVII/116/08 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 kwietnia 2008r.

Swoją działalność Sieradzki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął z dniem 10 października 2008r.

Słuchaczem Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba pobierające świadczenie (emerytura, renta).

Proponujemy następujące zajęcia:

1. Wykłady o różnej tematyce

2. Podstawowy kurs obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych

3. Lektoraty języków obcych:

· angielski

· niemiecki

. włoski

- francuski

- rosyjski

4. Gimnastyka i rehabilitacja ruchowa

5. Wycieczki krajoznawcze i rajdy piesze, spacery sobotnio-niedzielne

6. Okolicznościowe spotkania integracyjne

7. Spotkania z autorami, twórcami i ciekawymi ludźmi

8. Udział w spektaklach teatralnych i filmowych, koncertach, wyjazdach do filharmonii, opery i operetki

9. Zajęcia plastyczne

10. Historia sztuki

11. Pielęgnacja ciała wieku dojrzałego.

12. Warsztaty fotograficzne

13. Warsztaty florystyczne

Zapisy słuchaczy odbywają się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego pokój 14, tel: 438221012 wew. 36

 Deklarację członkowską można pobrać tutaj: deklaracja

Opłaty SUTW:

wpisowe                                                                   20zł jednorazowo

składka semestralna                                                  40zł/semestr

lektorat język angielski                                              10zł/miesiąc

lektorat język niemiecki                                             10zł/miesiąc

lektorat język włoski                                                 10zł/miesiąc

lektorat język francuski                                             10zł/miesiąc

basen                                                                        6zł/wejście

i inne zgodnie z ustaleniami

Wpłaty można doknonywać na konto:

Centrum Edukacji Zawodowej Samorządu Słuchaczy
ul. Leszka Czarnego 2
98-200 Sieradz
numer konta: 46 1090 2590 0000 0001 3335 8067
w tytule przelewu proszę określić rodzaj dokonywanej opłaty (język obcy, semestr, itp.)