CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Tysiąclecia 3   tel: 691 447 665facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Technik archiwista
Technik archiwista PDF Drukuj Email

Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie

TECHNIK ARCHIWISTA

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

EKA.02 Organizacja i obsługa archiwum

EKA.03 Opracowywanie materiłów archiwalnych

 

To osoba pracująca w archiwach różnych instytucji, zajmująca się aktami w nich przechowywanymi. Pracuje samodzielnie lub z klientami.

Miejscem pracy archiwisty mogą być archiwa państwowe, zakładowe, biblioteki, muzea czy sądy oraz inne miejsca, w których przetrzymywane są różnego rodzaju dokumenty.
Czym zajmuje się archiwista?

Jakie obowiązki należą do przedstawicieli tego zawodu? Czy jest to jedynie opieka nad zbiorami? Lista zadań, jakie wykonują archiwiści, jest o wiele dłuższa.

Archiwista:

    opiekuje się zbiorami dokumentów;
    gromadzi akta, odpowiednio je opisuje, klasyfikuje;
    przechowuje i udostępnia dokumenty;
    ocenia, czy zbiory są jeszcze zdatne do użytku - zniszczone i niepotrzebne dokumenty przekazuje do zniszczenia;
    zajmuje się digitalizacją zbiorów, to znaczy przenoszeniem ich w środowisko cyfrowe - w formie katalogów, kopii;
    dba o odpowiednią temperaturę i wilgotność w archiwum;
    obsługuje klientów, którzy przychodzą do archiwum, poszukując informacji;
    odszukuje potrzebne akta;
    dba o dokumenty najstarsze i najcenniejsze;
    dba, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do akt;
    przygotowuje prezentacje czy wystawy;
    wystawia zaświadczenia dla osób poszukujących danych dokumentów;
    uzgadnia sposób przechowywania i układu akt;
    analizuje akta i przekwalifikuje dokumenty.

Zobacz więcej: https://poradnikpracownika.pl/-kim-jest-archiwista-i-czym-sie-zajmuje

 


 

 

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Copyright © 2024 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz