CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Technik spedytor
Technik spedytor PDF Drukuj Email

Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie

TECHNIK SPEDYTOR

 Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika. 

Rozwój transportu krajowego i międzynarodowego spowodował, że spedytorzy cieszą się niezwykłym zainteresowaniem na rynku pracy. Na czym polega praca osoby zatrudnionej w charakterze spedytora? Spedytorów poszukują przede wszystkim firmy z branży transportowej oraz logistycznej. Każda firma posiadająca środki transportu, bądź zlecająca transport firmom zewnętrznym poszukuje spedytorów do sprawnego obsługiwania klientów. Spedytor zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne,organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Ważną funkcją jest również doradztwo spedycyjne obejmujące porady udzielane eksporterom, importerom i producentom m.in. w sprawach wyboru środka transportu, drogi przewozu, przygotowania ładunku do transportu. Najprościej ujmując spedytor to pracownik branży TSL ( Transport->> spedycja- logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu> towarów bądź osób.

 

Przedmioty zawodowe
podstawy spedycji i transportu, podstawy działalności spedytora, działalność przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, narzędzia spedycji i transportu, język obcy zawodowy (dwa języki), podstawy przedsiębiorczości

Podstawa programowa i zakres nauczania tutaj

Od roku szkolnego 2013/2014 urochomiliśmy specjalizację:

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

1. Planowanie realizacji procesów transportowych

Uczeń:

1) określa zadania transportowe;

2) rozróżnia rodzaje usług transportowych;

3) opracowuje plan realizacji usługi transportowej;

4) dobiera środki techniczne i środki transportu do realizacji usług transportowych;

5) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków;

6) wyznacza parametry realizacji usług transportowych;

7) wyznacza zakres i sposoby realizacji usług transportowych.

2. Przygotowywanie ładunków do transportu

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;

2) rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;

3) formuje jednostki ładunkowe;

4) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;

5) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;

6) dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;

7) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;

8) dobiera sposób zabezpieczania ładunku;

9) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie.

3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych

Uczeń:

1) dobiera środki techniczne do realizacji procesów transportowych;

2) stosuje przepisy prawa dotyczące technicznych środków realizacji procesów transportowych;

3) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;

4) prowadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym.

4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowej i spedycyjnej;

2) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozów;

3) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;

4) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych;

5) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;

6) przestrzega procedur dotyczących przyjęcia i przekazania towaru;

7) sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku obcym.

5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;

2) nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;

3) nadzoruje pracę kierowców i załóg pojazdów zgodnie z przepisami;

4) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji i wymiany danych;

5) ocenia zgodność realizacji procesów transportowych z procedurami jakości w transporcie i spedycji.

 

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji

Uczeń:

1) analizuje oferty kontrahentów sporządzone w języku polskim i języku obcym;

2) przygotowuje ofertę usług spedycyjnych w języku polskim i języku obcym;

3) sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku obcym;

4) przestrzega procedur dotyczących zakupu towarów i usług;

5) dobiera formułę Incoterms do warunków wykonania zlecenia;

6) dobiera metody negocjacji do rodzaju usługi lub wymagań kontrahenta;

7) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;

8) wybiera dostawców i podwykonawców;

9) dobiera sposób i zakres obsługi do potrzeb klienta;

10) sporządza umowy o świadczenie usług w języku polskim i języku obcym;

11) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji.

2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji rozliczeniowej;

2) analizuje koszty spedycyjno-transportowe;

3) ustala ceny i taryfikatory usług spedycyjnych;

4) różnicuje ceny usług spedycyjnych;

5) stosuje przepisy prawa podatkowego;

6) przestrzega zasad opłacania należności przewozowych;

7) analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług spedycyjnych.

 

 

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2021 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz