CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Kucharz i Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia PDF Drukuj Email

Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie

KUCHARZ i TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Zobacz nasze prace w Fotogaleriach 

Podstawa programowa i zakres nauczania tutaj

Proponujemy 2 kwalifikacje:

I Kwalifikacja: T-15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 

Kwalifikacja T.15 organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

 • nauka trwa 1 rok,

 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, część zajęć teoretycznych będzie realizowana przez internet,

 • wystarczy mieć ukończone 18 lat i podstawowe wykształcenie,

 • można jednocześnie z kursem robić średnie wykształcenie,

 • program kursu obejmuje m.in.:

  -organizowanie działalności gastronomicznej,

  -pisanie umów przy organizacji imprez gastronomicznych,

  -kalkulację kosztów gastronomicznych czyli obliczanie tzw. food costu,

  -poznawanie zasad obsługi gości,

  -opracowywanie jadłospisów, i inne.

 • ukończenie tej kwalifikacji wyposaża w wiedzę niezbędną do prowadzenia jak i zarządzania działalnością gastronomiczną.

II kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji T.6. może uzyskać tytuł Kucharz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

1. Przechowywanie żywności
Słuchacz:
 1. ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
 2. klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
 3. przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
 4. dobiera warunki do przechowywania żywności;
 5. rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
 6. rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 7. dobiera metody utrwalania żywności;
 8. rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
 9. użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.
2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
Słuchacz:
 1. określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
 2. rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 3. stosuje receptury gastronomiczne;
 4. rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
 5. dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
 6. sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
 7. przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
 8. rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
 9. rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 10. użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 11. ocenia organoleptycznie żywność;
 12. dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
 13. porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
 14. monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

 Tytuł technika w 1 rok!

Jeśli jesteś absolwentem ZSZ o kierunku kucharz, to zapisz się na kurs kwalifikacyjny „organizacja żywienia i usług gastronomicznych”. Osoba, która na koniec kursu zaliczy egzamin zawodowy i legitymuje się średnim wykształceniem otrzymuje automatycznie tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Dzieje się tak dlatego, że szkoła zawodowa zostaje zaliczona jako jeden rok nauki w szkole policealnej i nie powtarza się materiału, który był przerabiany wcześniej.

Jeżeli ktoś nie ma średniego wykształcenia, to może zapisać się jednocześnie do liceum i na kurs i w tym samym czasie uzyskać tytuł zawodowy i średnie wykształcenie

zobacz nasze prace w Galerii zdjęć

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2021 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz