Technik żywienia i usług gastronomicznych Drukuj

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodzie

KUCHARZ i TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:
•    szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
•    kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
•    menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
•    manager zakładu gastronomicznego
•    organizator imprez okolicznościowych
•    mistrz sztuki kulinarnej
•    pracownik firmy cateringowej
•    doradca w zakresie prawidłowego żywienia
•    organizator usług cateringowych
•    pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
•    prowadzić własną działalność