Technik rolnik Drukuj

 Technik Rolnik – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

ROL.10 (dawniej R.16/RL.16)

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Jesteś osobą kreatywną, Twoją pasją jest rolnictwo, zamierzasz prowadzić gospodarstwo rolne i zwiększyć swoje szanse na pozyskiwanie środków unijnych  . Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy.

Oferta kierowana jest szczególnie do :

  • osób ,które chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą;
  • osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu organizacji i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenia dokumentacji i kalkulacji kosztów produkcji rolniczej;
  • osób , które uzyskały bądź chcą uzyskać dotację z programu ,,Młody rolnik” (wyższa punktacja ze względu na posiadanie tytułu  Technika Rolnika), https://www.kowr.gov.pl/ukur/rolnik-indywidualny-kwalifikacje-rolnicze;
  • rolników, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa , ubiegać się o dofinansowania w ramach programów wsparcia dla sektora rolnego oraz innych programów wsparcia adresowanych dla gospodarstw rolnych lub działalności w branży związanej zrolnictwem i nie tylko;
  • osób, które pracują lub zamierzają podjąć  pracę  w gospodarstwach rolnych i chcą zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje.

Nauka trwa  tylko 1 semestr. Zajęcia teoretyczne realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba słuchaczy ograniczona.

Po ukończeniu kursu ROL.10  słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu

Pamiętaj, aby kurs ROL.10 miał sens musisz mieć ukończony (lub być w trakcie) kurs ROL.04 lub RL.03 lub R.03 oraz minimalnie średnie wykształcenie.

Nie masz średniego wykształcenia? Prowadzimy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, które możesz realizować jednocześnie i uzyskać średnie wykształcenie.