CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna

PODEJMIJ NAUKĘ W BEZPŁATNEJ SZKOLE PUBLICZNEJ!

ckusieradz.pl
Nowe kierunki PDF Drukuj Email
wtorek, 16 kwietnia 2019 12:03

Od roku szkolnego 2019/2020 szkoła prowadzi nabór na NOWE KURSY KWALIFIKACYJNE

NOWE KWALIFIKACJE!!!

 

TECHNIK INFORMATYK

EE.08 montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09   programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

FLORYSTA

RL.26 wykonywanie kompozycji florystycznych

 

OPIEKUN MEDYCZNY

MS.04 świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

AU.36 prowadzenie rachunkowości

AU.65 rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

SPEDYTOR

AU.31 organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MG.12 obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.43 organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

ROLNIK

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

RL.16. Organizacja i NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

 

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2019 06:46
 
Nabór do liceum zaocznego 2019 PDF Drukuj Email

Nauka jest bezpłatna!

Zapraszamy do:

- klasy pierwszej 3-letniego liceum ogólnokształcącego

- klas wyższych na dowolny semestr

- dla absolwentów ZSZ oferujemy 2-letni cykl kształcenia

Naukę w liceum można łączyć z nauką na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, po ukończeniu liceum i kwalifikacji można otrzymać tytuł technika!

Rozpoczęcie nauki we wrześniu 2019r. jest ostatnią szansą na ukończenie liceum w 3 lata, po wprowadzeniu reformy edukacji od stycznia 2020r. - nauka będzie trwała 4 lata.

Poprawiony: wtorek, 16 kwietnia 2019 12:25
 
Wpłaty na Samorząd Słuchaczy PDF Drukuj Email

Z wpłat na samorząd, finansowane są pomoce i sprzęt do nauki np.komputery, projektory, książki itp.

Można wpłacać składki na Samorząd Słuchaczy na niżej podany numer konta

Centrum Edukacji Zawodowej

Samorząd Słuchaczy

ul. Leszka Czarnego 2

98-200 Sieradz

NIP 827-22-38-435

numer konta 74 1090 2590 0000 0001 3335 8048

dotyczy słuchaczy liceum, szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 
Program SENIOR - WIGOR PDF Drukuj Email

senior wigor Przyjęcie przez rząd programu SENIOR-WIGOR zakładającego utworzenie dziennych domów pobytu dla osób starszych to również szansa na nowe miejsca pracy dla słuchaczy CKU. W dziennych domach seniora znajdą pracę absolwenci takich kierunków jak: opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny czy asystent osoby niepełnosprawnej. CKU prowadzi nabór na w/w kierunki w formie szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Przygotowanie do zawodu zdobywa się w profesjonalnie przygotowanej pracowni umiejętności opiekuńczych.

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2019 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz