CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna

PODEJMIJ NAUKĘ W BEZPŁATNEJ SZKOLE PUBLICZNEJ!

ckusieradz.pl
Zajęcia od 24.10.2020 PDF Drukuj Email
piątek, 23 października 2020 14:53

UWAGA SŁUCHACZE

 

Od 24.10.2020 r. – do 07.11.2020 r. zajęcia:

- w LO dla Dorosłych odbywać się będą na platformie moodle, wg harmonogramu zajęć

- na KKZ: odbywać się będą na platformie moodle, wg harmonogramu zajęć

(UWAGA: możliwe zmiany w planie)

 

W czwartek 29.10.2020 r. od godziny 11.00 do 16.00 będzie czynna biblioteka i można wówczas wypożyczyć lub zdawać książki. W pozostałe dni na platformie moodle będą umieszczane materiały edukacyjne

 

 
Nabór wrzesień 2020 PDF Drukuj Email

 2 - LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Jeżeli ukończyłeś szkołę branżową I stopnia lub Zasadniczą Szkołę Zawodową w ciągu ostatnich 5 lat (nauka rozpoczęta w roku szkolnym 2012/2013), to możesz kontynuować kwalifikację z poprzedniej szkoły.

Po ukończeniu 2-letniej szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Najważniejszym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego, ucząc się w szkole branżowej II stopnia, uczeń nie zdaje na maturze egzaminu z przedmiotu dodatkowego i ma możliwość rozpoczęcia nauki na studiach wyższych.

4-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Osoby dorosłe zapraszamy do kontynuowania nauki w szkołach dla dorosłych (4 letnie LO dla dorosłych) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Szeroki wybór kwalifikacyjnych kursów zawodowych na poziomie zawodowym oraz technikalnym – 1 rok lub 2 lata

m.in.

sprzedawca, fryzjer, florysta , opiekun medyczny, elektryk, mechanik, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, rolnik

m.in.

Technik administracji, Technik archiwista, Technik usług kosmetycznych, Technik pojazdów samochodowych, Technik Informatyk, Technik mechanik, Technik spawalnictwa, Technik budownictwa, Technik handlowiec, Technik rachunkowości, Technik ekonomista, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik robót wykończeniowych w budownictwie, Technik spedytor

 

 
Informacje o naborze Drukuj Email

1. Przyjmujemy (począwszy od drugiego semestru, a kończąc na szóstym) do Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego 3-letniego po gimnazjum. Jeśli ktoś przerwał edukację w liceum czy technikum u nas może ją dokończyć jeszcze w trybie 3-letniego liceum, kontynuując naukę na kolejnym semestrze. Po ukończeniu szkoły ma się wykształcenie średnie. Można przystąpić do matury i aby ją zdać wystarczy osiągnąć 30% na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego, matematyki i tylko przystąpić do dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

2. Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego 4-letniego, na pierwszy semestr, absolwentów ,,starej podstawówki”, osoby po gimnazjum i absolwentów ,,nowej szkoły podstawowej”. Po ukończeniu szkoły ma się wykształcenie średnie. Można przystąpić do matury i aby ją zdać trzeba osiągnąć 30% na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego, matematyki i osiągnąć 30% z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

3. Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym zaczynając od klasy II naukę w liceum 3-letnim. Po ukończeniu szkoły ma się wykształcenie średnie. Można przystąpić do matury, aby ją zdać trzeba osiągnąć 30% na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego, matematyki i osiągnąć 30% z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

4. Dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat, NIEZALEŻNIE OD WYKSZTAŁCENIA, proponujemy szeroki wybór Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych na poziomie zawodowym oraz technikalnym – 1 rok lub 2 lata m.in. sprzedawca, fryzjer, florysta , opiekun medyczny, elektryk, mechanik, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, rolnik, technik administracji, archiwista, technik usług kosmetycznych, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik mechanik, technik spawalnictwa, technik budownictwa, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik spedytor.

Jest to sposób na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych dla osób po szkole podstawowej lub gimnazjum lub zawodowej lub średniej lub studiach. W tym systemie nie ma przedmiotów ogólnokształcących tylko realizowane są przedmioty zawodowe. Część zajęć teoretycznych jest w formie zdalnej!

 

U NAS MOŻESZ JEDNOCZEŚNIE UCZĘSZCZAĆ DO LICEUM I ZDOBYWAĆ KWALIFIKACJE DO WYKONYWANIA NOWEGO ZAWODU!

SZKOŁA JEST PLACÓWKĄ PUBLICZNĄ, BEZPŁATNĄ!

 
Zapobieganie koronawirusowi PDF Drukuj Email
środa, 04 marca 2020 10:19

 plakat koronowirus

Link do spotu: https://wetransfer.com/downloads/e12fc5aa5512b456152da7eb48dbac1d20200227105955/accb3f

Film również do pobrania w tych miejscach:
You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/
Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

 
Wpłaty na Samorząd Słuchaczy PDF Drukuj Email

Z wpłat na samorząd, finansowane są pomoce i sprzęt do nauki np.komputery, projektory, książki itp.

Można wpłacać składki na Samorząd Słuchaczy na niżej podany numer konta

Centrum Edukacji Zawodowej

Samorząd Słuchaczy

ul. Leszka Czarnego 2

98-200 Sieradz

NIP 827-22-38-435

numer konta 74 1090 2590 0000 0001 3335 8048

dotyczy słuchaczy liceum, szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 
Program SENIOR - WIGOR PDF Drukuj Email

senior wigor Przyjęcie przez rząd programu SENIOR-WIGOR zakładającego utworzenie dziennych domów pobytu dla osób starszych to również szansa na nowe miejsca pracy dla słuchaczy CKU. W dziennych domach seniora znajdą pracę absolwenci takich kierunków jak: opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny czy asystent osoby niepełnosprawnej. CKU prowadzi nabór na w/w kierunki w formie szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Przygotowanie do zawodu zdobywa się w profesjonalnie przygotowanej pracowni umiejętności opiekuńczych.

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2020 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz