CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU ul. Leszka Czarnego 2

                            cezsieradz.com.pl

Strona główna > Egzaminy maturalne i zawodowe
Egzaminy maturalne i zawodowe
Egzamin teoretyczny czerwiec 2019 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 maja 2019 08:44

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna - czerwiec 2019r.

Na egzamin należy zabrać ze sobą:

 • Czarny długopis
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Harmonogram do pobrania tutaj w pdf :

ikonapdf

 

Poprawiony: niedziela, 12 maja 2019 08:32
 
Egzamin praktyczny czerwiec 2019 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 maja 2019 08:42

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część praktyczna - czerwiec 2019r.

Na egzamin należy zabrać ze sobą:

 • Czarny długopis
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • Dodatkowe rzeczy wyszczególnione w tabeli harmonogram

Harmonogram do pobrania tutaj w pdf :

ikonapdf

Poprawiony: piątek, 17 maja 2019 08:34
 
Odbiór zaświadczeń PDF Drukuj Email
piątek, 14 grudnia 2018 16:12

Proszę zgłaszać się po odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu

sekretariat p.14

 
Deklaracje na egzamin zawodowy PDF Drukuj Email
piątek, 30 listopada 2018 15:19

Egzamin zawodowy

Czerwiec lipiec 2019

 

Termin składania deklaracji upływa 18 lutego 2019r.

 

DOTYCZY KWALIFIKACJI:

 

Kursy

E.14 – tworzenie aplikacji internetowych baz danych administrowanie bazami

E.12 – montaż i eksploatacja komputerów osobistych raz urządzeń peryferyjnych

E.13 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Z.04 - opiekun medyczny

A.29 - spedytor

 Oraz   poprawek

 

Egzaminy poprawkowe
dla osób przystępujących
w sesji styczeń-luty 2019

 Osoby chcące przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec-lipiec 2019 po uzyskaniu wyników 22.03.2019r.

Składają deklarację do 29 marca 2019r

Poprawiony: środa, 16 stycznia 2019 12:54
 
Opłata za egzamin maturalny PDF Drukuj Email
środa, 18 listopada 2015 12:48

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

 1. 1.Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:
  1. a)absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
  2. b)absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 1. 2.„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”.
 1. 3.Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50 zł.
 1. 4.Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1.01.2016 r. do 7.02.2016 r. na rachunek bankowy

 

OKE w Łodzi 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

 

 1. 5.Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nie przystąpienia do egzaminu.
 1. 6.Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi OKE w terminie od 1.01.2016 r. do 7.02.2016 r. (załącznik 26a)
 1. 7.Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek (załącznik 26b).
 1. 8.Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny składa się do dyrektora OKE nie później niż do 31.12.2015 r.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

Poprawiony: środa, 18 listopada 2015 12:50
 
Informacje dla zdających egzamin zawodowy PDF Drukuj Email

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla zdających

Więcej…
 


 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

Copyright © 2019 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz