CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Egzaminy maturalne i zawodowe
Egzaminy maturalne i zawodowe
Terminy egzaminów semestralnych LO styczeń 2021 PDF Drukuj Email
czwartek, 14 stycznia 2021 19:57

W zakładce plany zajęć umieszczono harmonogram egzaminów semestralnych dla Liceum Ogólnokształcącego

W czwartek 21.01. 2021 r. od godziny 14.30 będzie czynna biblioteka.

Wówczas można zdawać, wypożyczać lub telefonicznie przedłużać książki.

Pozostałe terminy otwarcia biblioteki będą zawsze umieszczane na platformie w zakładce biblioteka

 

 
Informacja egzamin 2021 PDF Drukuj Email

Na egzamin należy zabrać:

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość                                                                  

długopis z czarnym wkładem, przybory pomocnicze – każdy zdający musi posiadać własne przybory pomocnicze

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2020r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w
części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń luty 2021 r. – Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu.

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm

 

Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy: książek, maskotek telefonów

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

Czekając na wejście do szkoły, Sali zdający zachowują odstęp co najmniej 1,5 m, mają zakryte usta i nos.

Po zajęciu miejsc przez dających lub po podejściu do stanowiska egzaminacyjnego można zdjąć maseczkę, rękawiczki

Zakłada ponownie maseczkę w przypadku: podejścia nauczyciela, kończąc pracę z arkuszem, wychodząc z Sali

 

 
Egzamin praktyczny styczeń 2021 PDF Drukuj Email

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część praktyczna -  styczeń 2021r.

Na egzamin należy zabrać ze sobą:

 • Czarny długopis
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Harmonogram do pobrania tutaj w pdf :

ikonapdf

 
Egzamin teoretyczny zima 2021 PDF Drukuj Email

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna - styczeń 2021r.

Na egzamin należy zabrać ze sobą:

 • Czarny długopis
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Harmonogram do pobrania tutaj w pdf :

ikonapdf

 

 
Odbiór zaświadczeń PDF Drukuj Email

Proszę zgłaszać się po odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu

sekretariat p.14

 
Opłata za egzamin maturalny PDF Drukuj Email

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

 1. 1.Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:
  1. a)absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
  2. b)absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 1. 2.„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”.
 1. 3.Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50 zł.
 1. 4.Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1.01.2016 r. do 7.02.2016 r. na rachunek bankowy

 

OKE w Łodzi 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

 

 1. 5.Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nie przystąpienia do egzaminu.
 1. 6.Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi OKE w terminie od 1.01.2016 r. do 7.02.2016 r. (załącznik 26a)
 1. 7.Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek (załącznik 26b).
 1. 8.Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny składa się do dyrektora OKE nie później niż do 31.12.2015 r.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

 
Informacje dla zdających egzamin zawodowy PDF Drukuj Email

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla zdających

Więcej…
 


 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2021 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz