CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Egzaminy maturalne i zawodowe
Egzaminy maturalne i zawodowe
Egzaminy zawodowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez przemkor   
piątek, 12 lipca 2019 00:00

Słuchacze KKZ, chcący przystąpić do egzaminu zawodowego,
w styczniu 2020r.
zobowiązani są składać deklarację
do 10 września 2019r.


 

dotyczy kwalifikacji:

 

R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej

R.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

E.13 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 – tworzenie aplikacji internetowych baz danych, administrowanie bazami

M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42 – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

A.62 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.22 – prowadzenie działalności handlowej

 

 

Oraz poprawek z wcześniejszych sesji

 
Odbiór zaświadczeń PDF Drukuj Email
piątek, 14 grudnia 2018 16:12

Proszę zgłaszać się po odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu

sekretariat p.14

 
Opłata za egzamin maturalny PDF Drukuj Email
środa, 18 listopada 2015 12:48

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

 1. 1.Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:
  1. a)absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
  2. b)absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 1. 2.„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”.
 1. 3.Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50 zł.
 1. 4.Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1.01.2016 r. do 7.02.2016 r. na rachunek bankowy

 

OKE w Łodzi 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

 

 1. 5.Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nie przystąpienia do egzaminu.
 1. 6.Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi OKE w terminie od 1.01.2016 r. do 7.02.2016 r. (załącznik 26a)
 1. 7.Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek (załącznik 26b).
 1. 8.Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny składa się do dyrektora OKE nie później niż do 31.12.2015 r.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

Poprawiony: środa, 18 listopada 2015 12:50
 
Informacje dla zdających egzamin zawodowy PDF Drukuj Email

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla zdających

Więcej…
 


 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

Copyright © 2019 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz