CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > O szkole
Informacje o szkole PDF Drukuj Email

1. Przyjmujemy (począwszy od drugiego semestru, a kończąc na szóstym) do Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego 3-letniego po gimnazjum. Jeśli ktoś przerwał edukację w liceum czy technikum u nas może ją dokończyć jeszcze w trybie 3-letniego liceum, kontynuując naukę na kolejnym semestrze. Po ukończeniu szkoły ma się wykształcenie średnie. Można przystąpić do matury i aby ją zdać wystarczy osiągnąć 30% na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego, matematyki i tylko przystąpić do dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

2. Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego 4-letniego, na pierwszy semestr, absolwentów ,,starej podstawówki”, osoby po gimnazjum i absolwentów ,,nowej szkoły podstawowej”. Po ukończeniu szkoły ma się wykształcenie średnie. Można przystąpić do matury i aby ją zdać trzeba osiągnąć 30% na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego, matematyki i osiągnąć 30% z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

3. Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym zaczynając od klasy II naukę w liceum 3-letnim. Po ukończeniu szkoły ma się wykształcenie średnie. Można przystąpić do matury, aby ją zdać trzeba osiągnąć 30% na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego, matematyki i osiągnąć 30% z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

4. Dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat, NIEZALEŻNIE OD WYKSZTAŁCENIA, proponujemy szeroki wybór Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych na poziomie zawodowym oraz technikalnym – 1 rok lub 2 lata m.in. sprzedawca, fryzjer, florysta , opiekun medyczny, elektryk, mechanik, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, rolnik, technik administracji, archiwista, technik usług kosmetycznych, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik mechanik, technik spawalnictwa, technik budownictwa, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik spedytor.

Jest to sposób na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych dla osób po szkole podstawowej lub gimnazjum lub zawodowej lub średniej lub studiach. W tym systemie nie ma przedmiotów ogólnokształcących tylko realizowane są przedmioty zawodowe. Część zajęć teoretycznych jest w formie zdalnej!

 

U NAS MOŻESZ JEDNOCZEŚNIE UCZĘSZCZAĆ DO LICEUM I ZDOBYWAĆ KWALIFIKACJE DO WYKONYWANIA NOWEGO ZAWODU!

SZKOŁA JEST PLACÓWKĄ PUBLICZNĄ, BEZPŁATNĄ!

Placówka CKU znajdująca się na ul. Mickiewicza 4, ma do dyspozycji pomieszczenia:

12 sal wykładowych

3 pracownie komputerowe

pracownię kosmetyczną

pracownię do usług fryzjerskich

pracownię do przygotowywania żywności

pracownię umiejęności opiekuńczych

aula wykładowa na 100 osób z nagłośnieniem i projektorem

Zapraszamy firmy i instytucje do wynajęcia pracowni

 

Kliknij - tutaj znajdują się zdjęcia pracowni

 

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2021 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz