CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Tysiąclecia 3   tel: 691 447 665facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Oferta dla absolwentów ZSZ (3-letnie)

PODEJMIJ NAUKĘ W BEZPŁATNEJ SZKOLE PUBLICZNEJ!

Oferta dla absolwentów ZSZ (3-lata) PDF Drukuj Email

Liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych po szkole zawodowej

Absolwenci po zasadniczej szkole zawodowej są przyjmowani do klasy drugiej liceum. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i obejmuje język polski, język obcy, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, matematykę, fizykę, biologię, chemię oraz elementy informatyki. Po ukończeniu nauki możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

Zapraszamy do zapisania się jednocześnie na któryś kurs kwalifikacyjny ponieważ można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika.

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Copyright © 2024 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz