CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Tysiąclecia 3   tel: 691 447 665facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > O szkole > Historia szkoły
Historia szkoły PDF Drukuj Email

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu rozpoczęło swoją działalność 1 lutego 1978r., na mocy Decyzji nr 3 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sieradzu z dnia 24 stycznia 1978r., w oparciu o ustawę "O rozwoju systemu oświaty i wychowania". CKU zostało włączone do Zespołu Szkół nr 3 w Sieradzu. W obrębie tego zespołu funkcjonowało w Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka, a później także Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Taki stan organizacyjny trwał do 1991r., kiedy to decyzją nr 10/91 Kuratorium Oświaty i Wychowania likwidacji uległ Zespół Szkół nr 3.

Wówczas przywrócono autonomię liceum i nadano ją Centrum. Obie szkoły posiadały nadal wspólny budynek i wyposażenie dydaktyczne pracowni. Nastąpił wówczas początek dynamicznego rozwoju CKU w Sieradzu. Szkoła trafnie wybrała kierunki kształcenia dla potrzeb słuchaczy i rynku pracy, dlatego systematycznie zwiększała się liczba oddziałów i uczestników różnych form kształcenia.

Ważnym momentem dla funkcjonowania CKU w Sieradzu było pozyskanie dla swojej działalności samodzielnego obiektu szkolnego. Stało się to po wykupieniu i adaptacji dotychczasowego budynku zakładu przemysłowego „Chemitex”. Szkoła mogła nareszcie rozpocząć funkcjonowanie w bardzo dobrych warunkach lokalowych, stwarzając słuchaczom i nauczycielom nowoczesne warunki nauki i pracy.

Zajęcia w szkole rozpoczęły się we wrześniu 1996r., a 1 października 1996r. odbyła się inauguracja roku szkolnego w CKU w Sieradzu. Kolejnym etapem rozwoju CKU w Sieradzu było powołanie z dniem 1 września 1997r. Filii w Zduńskiej Woli. Wzmocniło to pozycję Centrum oraz zwiększyło możliwości kształcenia dorosłych.

1 września 2016r CKU weszło w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Copyright © 2024 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz