CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Stypendia
Stypendia PDF Drukuj Email

Stypendium dla słuchaczy CKU

Słuchacze CKU mogą występować do Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w celu przyznania stypendium naukowego, wydawanego przez Starostwo Powiatowe.

Stypendium przysługuje słuchaczom, którzy w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy podjęli dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych. Stypendium będzie wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Podstawą otrzymania stypendium jest zaświadczenie wydane przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki.

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2020 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz