CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Studium rachunkowości (2-letnie)
Studium Rachunkowości PDF Drukuj Email

Studium Policealne

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI


Szkoła policealna, zaoczna, w której nauka trwa 4 semestry /2 lata/. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz może przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego na tytuł technika rachunkowości.
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego przygotowania typowych zadań zawodowych jak: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, obsługa komputera i inne.

Zobacz zakres obowiązków technika rachunkowości link

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2020 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz